za rok 2022

Zpráva o činnosti sboru za rok 2022

Vážení hosté, hasičky a hasiči ještě jednou dobrý večer.

Na dnešní valné hromadě Vám s potěšením přednesu zprávu Sboru dobrovolných hasičů Úvaly za rok 2022. Doufám, že se mi podaří zhodnotit a zrekapitulovat loňský rok činnosti našeho sboru. Zda byl úspěšný a zda jsme vykonali vše, co jsme mohli a co jsme si zadali a jestli jsme reprezentovali náš sbor se ctí.

Začátek minulého roku nebyl příliš příznivý v důsledku doznívající covidové situace. Na začátku ledna jsme uspořádali VH bez hostů v naší hasičské zbrojnici. Od ledna se sešel výbor sboru 9x. Na konci ledna jsme se poprvé sešli k první táborové poradě ve spolupráci i s některými členy sborů v okolí, která se nám již v předchozích letech osvědčila. V únoru jsme se podrobili účetní kontrole o hospodaření sboru a vyúčtování táborů živnostenským úřadem, kde nebylo shledáno žádné pochybení. Díky štědrému finančnímu přispění Města Úval se se nám povedlo v dubnu zakoupit nový sekací traktůrek k údržbě naší táborové základny ve Stříbrné Skalici a v případě potřeby dalších pozemků, které by jsme využili k tréninku, po dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dále jsme zřídili datovou schránku sboru. Měsíc duben jsme završili uskutečněním čarodějnic v hasičárně pro MH a zároveň i pro členy sboru. Během dubna nás překvapili naši dva mladí dorostenci Tomáš Geisler a Jirka Růžička, kteří nám představili a zároveň spustili novou koncepci webových stránek pro MH. Toto dalo impulz pro změnu stránek našeho sboru ve stejném duchu, tak aby se stránky později sjednotily. Spuštění nových webových stránek bude nejpozději v únoru a stejně tak doufám, že se je podaří sjednotit i se stránkami MH. Dále bylo nutné zkontrolovat soutěžní náčiní a provést jejich nutné úpravy a opravy před nadcházejícími soutěžemi.

V letošní soutěžní sezoně se účastnila naše družstva mladých hasičů, dorostenců a dospělých soutěží i mimo náš okres i kraj, ale o tom jistě uslyšíte ve zprávách o PS a o činnosti mládeže.

Od začátku teplých dní se uspořádalo několik víkendových táborových příprav. Také se pravidelně jezdila sekat tráva táborové základny, za což patří velký dík především Pavlu Polákovi. Na přelomu července a srpna se již tradičně konal Letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici. Letošní rok nás čeká již 25. letní tábor. Všem co se na přípravách a konání tábora podíleli, patří taktéž velký dík, jelikož obětovali svůj čas a mnohdy i svou dovolenou.

V průběhu roku se členové zúčastnili brigád týkajících se oprav a údržby, zahrady, techniky, výstroje a výzbroje a zároveň i velké stěhování zázemí výjezdové jednotky do přechodné hasičárny v objektu technických služeb města Úvaly.

Podzim byl ve znamení úklidu, oprav a zazimování překážek používaných k výcviku na soutěže.

Vedoucí mládeže a někteří rozhodčí se zúčastnily od 4. do 6. listopadu školení v Krkonoších na Přední Labské, kde si všichni osvěžili své znalosti a zároveň se dozvěděli o změnách pro nastávající soutěžní sezónu, jelikož došlo k úpravě směrnic pro činnost s MH a dorostem. Výsledkem celého víkendu bylo prodloužení kvalifikace a také nový vedoucí Jan Závorka.

Závěrem roku se uspořádala VH, kde se jednalo především o navýšení členských příspěvků nejen z důvodu obecného zdražování, ale také z navýšení odvodů vůči Okresnímu sdružení hasičů. Valná hromada navýšení příspěvků odsouhlasila. Dále vedoucí mládeže připravili dětem mikulášskou nadílku a o 14 dní později i vánoční posezení. Samozřejmě ani dospělí nezůstali pozadu a uspořádali si svojí vánoční besídku.

Během roku jsme získali finanční příspěvek od Města Úval, dotaci z programu MŠMT s názvem Mladí hasiči 2022 a nemalé množství sponzorských darů. Všechny dotace a příspěvky byly řádně vyúčtovány a sbor hospodařil vyrovnaně. Ke konci roku jsme zvládli ještě požádat o dotaci MŠMT v programu Můj klub s názvem Pohyb a zdraví s čerpáním v roce 2023.

Nakonec mé zprávy bych rád poděkoval celému vedení města za jejich podporu, kterou nám vyjadřují a nemalou měrou vychází vstříc i našim potřebám. Děkuji také všem sponzorům, kteří svými příspěvky podporují náš sbor. Největší dík ovšem patří všem našim aktivním členům, kteří přispívají svou prací k bezvadnému fungování našeho sboru. Velké poděkování si zaslouží i vedoucí našich mladých hasičů a dorostenců za reprezentaci našeho sboru na soutěžích.

Samozřejmě vám všem také přeji hodně štěstí, mnoho úspěchů, porozumění u rodin a hlavně pevné zdraví v roce 2023.

Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Úvaly za rok 2022

Ke konci roku 2022 bylo registrováno v našem kroužku mladých hasičů celkem 31 dětí a dorostenců ve věku 3- 18 let. Pravidelné schůzky se konaly od ledna do prosince, vyjma prázdnin, vždy v pátek od 16 do 18 hodin v úvalské hasičárně, navíc pak tréninky dorostu 2 x týdně. Dětem rozděleným podle věku se pravidelně věnovalo 6- 7 vedoucích s přispěním a nezbytnou pomocí dalších dospělých hasičů. V zimě jsme se střídali na tréninky i v tělocvičně na ZŠ Úvaly. Nově jsme se hlavně v kategorii dorostu účastnili i soutěží v TFA.

Úspěchy žactva na soutěžích v roce 2022: V Mukařovském uzlování mladší žáci na 7. místě, starší žáci na 9. místě. V okresním kole Hry Plamen celkově mladší i starší žáci shodně na třetích místech. V posledním závodu požárnické všestrannosti podle starých pravidel se na začátku října umístili mladší žáci na krásném druhém místě a starší žáci na místě třetím. Na soutěži v útokách "O pohár starostky OSH" v Husinci- Řeži v početné konkurenci obsadili mladší žáci 6. místo a starší žáci 5. místo. Jednotlivci si pak vyzkoušeli své první TFA v Mnichovicích. Tomáš Černuška obsadil 3. místo a Jan Kučerka 5. místo.

Následují úspěchy dorostu v roce 2022: V Mukařovském uzlování se na 3. místě mezi jednotlivci umístil Tomáš Geisler. Na přípravných závodech v běhu na 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou padly hned na začátku sezony tři osobní rekordy, Tomáš Geisler se umístil nejlépe, a to na 19. místě z 85 závodníků ve středním dorostu. Na TFA v Sedlčanech se umístil Tomáš Geisler na 6. místě, na dalším kole Pražské a středočeské ligy v soutěži Železný hasič v Broumech na 5. místě. Na 100 m s překážkami v Klučově vybojoval 3. místo v ml. dorostu Jan Kučerka a 1. místo ve středním dorostu Tomáš Geisler. Okresní soutěž dorostu: úvalskou čest hájili už jenom jednotlivci, družstvo dorostenců se od podzimního ZPV rozpadlo. Janu Kučerkovi a Tomáši Geislerovi tak znatelně chyběly body za umístění v ZPV. V jarních disciplínách zvítězili v běhu na 100 m s překážkami a Tomáš i ve dvojboji, ale vzhledem k vysokému počtu závodníků v podzimní části dosáhli bohužel jen na 2. a 3. místo ve svých kategoriích. Mezi mladšími dorostenkami měla větší štěstí Johana Nováková, která sice také neměla body z podzimu, ale neměla tak velkou konkurenci. Johanka vyhrála všechny disciplíny a s přehledem postoupila do krajského kola. To se konalo 12. června v Čelákovicích. Johanka opět posunula své osobní rekordy, ale tentokrát to stačilo jen na 2. místa v běžeckých disciplínách a pak také celkové 2. místo v krajské soutěži. Mezitím jsme byli závodit na stovkách v Českém Brodě, kde se Johanka umístila na 4. místě a Jan Kučerka na 7. místě. Tomáš Geisler ve stejný den závodil v TFA v Plchově, kde obsadil 8. místo a premiéru si zde užil i Jiří Růžička, který vybojoval 10. místo. Po prázdninách trojice Tomáš Geisler, Jiří Růžička a Jan Kučerka závodila ve stovkách ve Velimi a v Pískové Lhotě, nejlepšího umístění dosáhl Tomáš opět vítězstvím v Kolínském poháru ve Velimi. Na začátku října poslední "braňák" pro jednotlivce, tak jsme jich postavili hned 5. Johana Nováková, Tomáš Černuška a Tomáš Geisler ve svých kategoriích zvítězili, Jan Kučerka pak obsadil 2. místo a Jiří Růžička 4. místo. Na TFA v Mnichovicích vybojoval Tomáš Geisler 2. místo, Jiří Růžička 4. místo.

Kromě soutěží se členové našeho kroužku účastnili brigád kolem hasičárny, úklidové akce ve městě Úvaly, pálení čarodějnic, výlet do hasičského muzea v Přibyslavi. Uspořádali jsme akci jménem "Otevřený trénink", kde jsme široké veřejnosti představili disciplíny hry Plamen a zároveň se tak snažili přilákat nové členy. Poslední schůzku před prázdninami jsme připravili dětem vědomostní bojovku. Na přelomu prázdnin se konal 24. letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici, na kterém jsme cestovali vesmírem. Na podzim jsme uspořádali soustředění pro starší žáky a dorost, navštívili jsme nově otevřenou hasičskou expozici v muzeu v Sadské, měli jsme exkurzi v naší provizorní hasičárně a členové výjezdové jednotky seznámili děti s výjezdovou technikou a zázemím. Letos jsme nevynechali ani mikulášskou a vánoční besídku. Vedoucí kroužku prezentovali mladé hasiče na burze kroužků organizované na ZŠ Úvaly a také se zúčastnili školení pro vedoucí mládeže na Přední Labské.

Celý rok jsme informovali všechny příznivce na naší facebookové stránce, prostřednictvím místního měsíčníku-Života Úval, nemálo fotek jsme uveřejnili na internetovém profilu na stránkách rajce.idnes.cz, také na našem instagramu pod názvem hasiciuvaly a hlavně naši dorostenci rozjeli webové stránky kroužku mladých hasičů na adrese: mh-uvaly0.webnode.cz.

Závěrem bych chtěla poděkovat velmi stabilnímu a zkušenému týmu vedoucích mladých hasičů a pár dalším členům našeho sboru, kteří pomáhají na tréninku nebo s dopravou dětí na soutěže. Nemalé poděkování také patří MěÚ Úvaly a všem sponzorům za finanční podpory, díky kterým máme možnost s dětmi kvalitněji pracovat.

Požární sport v roce 2022

Závodní sezona dospělých začala odloženou okrskovou soutěží v Čelákovicích – Záluží. Družstva mužů i žen zvítězila a zajistila si tak postup na okresní soutěž. Družstvo žen získalo navíc putovní pohár za nejrychlejší útok dne. Ve stejný den ještě dorostenci a dospělí stihli závody na 100 m s překážkami v Klučově, kde Petr Zetek zvítězil mezi muži.

Na konci května se konalo okresní kolo v požárním sportu dospělých. Ženy navázaly na poslední úspěchy z roku 2019 a zvítězily. O větší překvapení se ale postarali muži, kteří vyhráli štafetu a nakonec i požární útok, tím pádem zvítězili celkově a spolu s ženami tak postoupili do krajského kola.

Na krajské kolo jsme do našich družstev pozvali ještě závodníky a závodnice z Tehova, Tehovce, Křížkového Újezdce, Struhařova a Turkovic, troufám si tedy říci, že náš okres reprezentovali nejlepší závodníci a závodnice z celého okresu a ne jen z Úval. Ženám se dařilo tak nějak podle očekávání, výkony možná ovlivnilo i tropické počasí a neskutečný časový skluz oproti plánovanému rozvrhu. Ženy obsadily v celkovém pořadí šesté místo z dvanácti družstev. Petr Zetek obsadil 2. místo ve stovkách mezi dobrovolnými hasiči a 3. místo celkově i s profíky. Ostatním se příliš nedařilo, ale spláchli neúspěch medailí ze štafety, kde obsadili rovněž druhou příčku. Celkově pak po nepříliš povedených útocích skončili na medailové 3. příčce z 11 družstev, jeden bod od postupu na Mistrovství České republiky.

Jednotlivci v roce 2022 ve stovkách závodili jen zřídka. Petr Zetek po vítězství v Klučově zvítězil i v Českém Brodě, kde ho v kategorii žen na 1. místě doplnila Alena Tesařová a na 3. místě Klára Klímová, která pak závodila jako jediná dospělá i na podzimních závodech ve Velimi a v Pískové Lhotě.

V září nás čekala zdvojená soutěž - okrsková soutěž a "Pohár starosty obce" v Šestajovicích. Odehrál se zde další důležitý okamžik dospělých družstev našeho sboru. Po mnoha letech se této soutěže zúčastnila 4 družstva z Úval. Obsadili jsme kategorie mužů a žen, mladších i starších. V okrskové soutěži jsme tak obsadili všechna první místa. V pohárové soutěži, která nerozlišovala věk závodníků, jsme obsadili první a druhé místo v kategorii mužů a první a třetí místo v kategorii žen. Největším šokem hlavně asi pro nás Úvaláky byl výkon našich mužů starších, kteří vypálili rybník oběma mladším družstvům a získali pohár za nejrychlejší útok dne. Všechna čtyři družstva si tak zajistila postup na okresní soutěž na jaře 2023.

Další týden se družstvo žen zúčastnilo Srandamače - Memoriálu Ivany Hanzlové v Čelákovicích- Záluží, kde obsadilo 2. místo ve své kategorii a 1. místo a putovní pohár v celkovém pořadí.

Letošní sezonu požárních útoků jsme zakončili na Krajském poháru v Pňově. Z každého okresu Středočeského kraje se mohla zúčastnit dvě družstva. Za náš okres se zúčastnila jen družstva mužů a žen z Úval, za která startovali i tři závodníci z Turkovic, ze Škvorce a z Mnichovic. Horší soutěžní počasí jsme ještě nezažili, kluci ve slejváku takticky ulili start v prvním pokusu, takže připravenou základnu hned využili na druhý pokus a do konce soutěžního dne se mohli schovat pod střechu. Holky zvládly v náhradní sestavě, v dešti a blátě oba pokusy. Mezi 21 a 22 družstvy se muži umístili na 13. místě a ženy na 16. místě.

Za zmínku stojí i první účasti našich závodnic v soutěžích TFA zásluhou Adély Votočkové a Kláry Klímové, která dokonce svůj první závod na podzim v Mnichovicích vyhrála.

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!