za rok 2021

Zpráva o činnosti sboru za rok 2021

Vážení hosté, hasičky a hasiči ještě jednou dobrý večer.

Je mou povinností na dnešní valné hromadě přednést zprávu Sboru dobrovolných hasičů Úvaly za rok 2021. Scházíme se opět po dvou letech, abychom zhodnotili a zrekapitulovali loňský rok činnosti našeho sboru. Zda byl úspěšný a zda jsme vykonali vše, co jsme mohli a co jsme si zadali a jestli jsme reprezentovali náš sbor se ctí.

Začátek minulého roku nebyl příliš příynivý a v důsledku covidové situace a vladnich nařízení a činnost sboru se takřka zastavila až do května. V průběhu května bylo nutné zkontrolovat soutěžní náčiní a provést jejich nutné úpravy a opravy.

Po zbytek soutěžní sezony se zúčastňovala soutěžní družstva mladých hasičů, dorostenců a dospělých soutěží i mimo náš okres i kraj, ale o tom jistě uslyšíte ve zprávách o PS a o činnosti mládeže.

Na začátku června úšpěšně absolovoval Radek Šindelář kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Na přelomu července a srpna se již tradičně konal Letní hasičský tábor ve Stříbrné Skalici, kterému předcházely již od začátku roku přípravy programu a od června již i každotýdenní přípravy zázemí přímo v místě konaní tábora. Všem co se na přípravách a konání tábora podíleli, patří taktéž velký dík, jelikož obětovali svůj čas a mnohdy i svou dovolenou.

V průběhu roku se členové zúčastnili brigád týkajících se oprav a údržby, podzimního úklidu hasičárny, přístřešku, zahrady, techniky, výstroje a výzbroje.

Podzim byl ve znamení úklidu, oprav a zazimování překážek používaných k výcviku na soutěže. Vedoucí mládeže a někteří rozhodčí se zúčastnily od 5. do 7. listopadu školení v Krkonoších na Přední Labské, kde si všichni osvěžili své znalosti. Výsledkem celého výkendu byly dvě zvýšené kvalifikace a dva nové vedoucí.

Závěrem roku vedoucí mládeže připravili dětem mikulášskou nadílku. Samozřejmě ani dospělí nezůstali pozadu a uspořádali si svojí vánoční besídku.

Nakonec mé zprávy bych rád poděkoval celému vedení města za jejich podporu, kterou nám vyjadřují a nemalou měrou vychází vstříc i našim potřebám. Děkuji také všem sponzorům, kteří svými příspěvky podporují náš sbor. Největší dík ovšem patří všem našim aktivním členům, kteří přispívají svou prací k bezvadnému fungování našeho sboru. Velké poděkování si zaslouží i vedoucí našich mladých hasičů a dorostenců za reprezentaci našeho sboru na soutěžích.

Samozřejmě vám všem také přeji hodně štěstí, mnoho úspěchů, porozumění u rodin a hlavně pevné zdraví v roce 2022.

Zpráva o činnosti mladých hasičů SDH Úvaly za rok 2021

V roce 2021 bylo registrováno v našem kroužku mladých hasičů celkem 26 dětí a dorostenců ve věku 6- 18 let. Pravidelné schůzky se konaly- podle toho, jak situace kolem covidu dovolila- od května do prosince, vyjma prázdnin, vždy v pátek od 16 do 18 hodin v úvalské hasičárně. Dětem rozděleným podle věku se pravidelně věnovalo 6- 7 vedoucích s přispěním a nezbytnou pomocí dalších dospělých hasičů.

Ve školním roce 2020/2021 jsme museli přerušit pravidelné schůzky v říjnu a obnovit jsme je mohli až v květnu kvůli situaci kolem Covidu- 19 a vládním nařízením.

V květnu tedy starší žáci trénovali hlavně požární útok a pokračovali i v červnu. Mladší žáci se scházeli v menším počtu, většinou to byli začátečníci, tak se věnovali rozvoji individuálních dovedností a stmelování kolektivu.

Poslední pátek v červnu se konala poslední schůzka školního roku- pro děti jsme si připravili několik disciplín s hasičskou tématikou, které jsme pak vyhodnotili dohromady a vyhlásili vítěze ve čtyřech kategoriích. Opekli jsme si společně vuřty a rozloučili se na dlouhé dva měsíce. Ve dnech 23.7.- 1. 8. se konal 23. letní hasičský tábor. V letošním roce jsme se vydali na let balonem a ztroskotali na Tajuplném ostrově. Děti tradičně dostávali různé úkoly v oddílech a soutěžili v celotáborové hře s družstvy. Nechyběl ani celodenní výlet a velký úspěch měla pěna na závěrečné pouti, kterou nám přijela připravit naše výjezdová jednotka. Nutno dodat, že v letošním roce se konečně rozjel systém elektronických přihlášek na tábor a platba převodem, což nám na začátku přineslo plno práce, ale do dalších let to snad ušetří hodně času.

Od začátku září začaly schůzky v novém školním roce, trénovali jsme požární útoky a učili se na závod požárnické všestrannosti. Ve čtvrtek 9. 9. prezentovali vedoucí náš kroužek na úvalské burze kroužků. Poslední víkend v září proběhlo tradiční soustředění starších žáků ve Stříbrné Skalici zaměřené na závod požárnické všestrannosti. Počasí nám přálo, děti se toho fakt hodně naučily. Nepřál nám pak až další týden, kdy se pár jedinců propadlo do karantény a soutěže se nemohlo zúčastnit. V sobotu 2. 10. jsme konečně odstartovali v Tehovci nový ročník Hry Plamen a soutěž dorostu. Postavili jsme hlídku mladších žáků, starších žáků, hlídku dorostenců- chlapců a dva dorostence- mladší jednotlivce. Výsledky přišli až v týdnu, mladší žáci se umístili po protestu na 4. místě, starší žáci na 7. místě, dorostenci na 1. místě a jednotlivci na 2. a 3. místě.

V sobotu 9. 10. se soutěžilo v požárním útoku "O pohár starosty OSH" v Křížkovém Újezdci. Po ránu už bylo trochu mrazivo, takže naší největší výhrou bylo, že jsme poskládali družstva a mohli se soutěže zúčastnit. Mladší i starší žáci skončili na 7. místě. Tím naše krátká závodní sezona skončila.

Během podzimu pomáhali děti z kroužku mladých hasičů na brigádě, začali se učit na odbornosti a specializace a pak už pomalu přicházel vánoční čas. Nechyběla schůzka s výrobou dárečků, návštěva Mikuláše, anděla a čertů a byli jsme i na vánočním výletě. Navštívili jsme zámek v Radimi a cestou zpět, abychom nemrzli na zastávce, vydali jsme se pěšky do Peček přes pohřebiště Pičhora.

Celý rok jsme informovali všechny příznivce na naší facebookové stránce, prostřednictvím místního měsíčníku-Života Úval, nemálo fotek jsme uveřejnili na internetovém profilu na stránkách rajce.idnes.cz, nebo na instagramu pod názvem hasiciuvaly.

Závěrem bych chtěl poděkovat velmi stabilnímu a zkušenému týmu vedoucích mladých hasičů a pár dalším členům našeho sboru, kteří pomáhají na tréninku nebo s dopravou dětí na soutěže. Nemalé poděkování také patří MěÚ Úvaly a všem sponzorům za finanční podpory, díky kterým máme možnost s dětmi kvalitněji pracovat.

Požární sport v roce 2021

V sezoně 2021 reprezentovalo SDH Úvaly jenom družstvo žen. Okresní soutěž se nekonala a naše holky tak byly nominovány na postup do krajského kola jakožto poslední vítězky okresu ( z roku 2019). Krajské kolo však bylo rozděleno na dvě soutěže, které se konaly 19. 6. Dopoledne proběhla soutěž jednotlivců v běhu na 100 m s překážkami v Českém Brodě. Časy se nesčítaly, jen 4 nejrychlejší závodnice postupovaly na Mistrovství ČR. Náš sbor a okres reprezentovaly Klára Klímová, Anna Potěšilová a Klára Potěšilová. Klárky obsadily shodně 19. místo a Anička dokonce 9. příčku. Odpoledne se konala krajská soutěž v požárním útoku žen ve Kšelích. Holky se praly s dosluhujícím vybavením, které jim přineslo neplatný první pokus. Čas druhého pokusu stačil na 6. místo- umístění v polovině startovního pole. V kategorii mužů disciplíny probíhaly opačně. Družstvo Tehovce nominovalo na 100 m s překážkami našeho závodníka Petra Zetka. Petr vybojoval v krajském kole 3. místo a postoupil na MČR do Ostravy. Tam se mu nedařilo, oba pokusy měl neplatné.

Vzhledem k tomu, že soutěží si do léta holky moc neužily, rozhodly se zkusit aspoň něco pro zábavu. V srpnu zamířily do Poříčan na "sranda" soutěž Bobrkap. Nejednalo se o disciplíny s hasičskou tématikou, jen je pořádali hasiči a bylo tam hodně vody. Čistě dámské družstvo obsadilo 4. místo.

V požárním útoku ženy závodily ještě na krajském poháru 28. 9. v Cítově. Mezi 20 zúčastněnými družstvy žen obsadily krásné 8. místo, za které dostaly dokonce i pohár. Nutno podotknout, že první pokus opět zmařila prasklá hadice, takže do další sezony mají holky jediné přání- krásnou a funkční novou sadu hadic!

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!