za rok 2022

Zpráva o činnosti Jednotky SDH za rok 2022

Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté,

i já vás vítám na dnešní valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech. Sešli jsme se konečně po delší Covidové odmlce a já se s Vámi mohu opět podělit o bilanci výjezdové jednotky za rok 2022. 

Jednotka je zařazena v kategorii JPO III/2 s předurčeností pro zásahy při dopravních nehodách a k dnešnímu dni čítá celkem 28 členů.

Naše jednotka byla v minulém roce povolána Krajským operačním střediskem celkem k 90ti mimořádným událostem. Z toho to byl 35x požár, 29x dopravní nehoda, 17x technická pomoc, 5x únik ropných produktů, 1x únik kapaliny mimo ropných produktů, 1x ostatní pomoc a 2x planý poplach. Z uvedeného výčtu jednotka zasahovala 42x v Úvalech, 47x mimo naší obec a 1x v rámci mezikrajské výpomoci na území Hlavního města Prahy. K prvnímu zásahu jednotka vyjela 6.1.2022, jednalo se o dopravní nehodu 2xOA se zraněním v Úvalech. Za zmínku určitě stojí požáry bývalého statku v Květnici. K prvnímu z nich vyjela jednotka 31.3.2022 v 1:28, při našem příjezdu byla střecha budovy zasažena požárem v plném rozsahu. Prováděli jsme hašení dvěma proudy v DT, zároveň jsme zřídili čerpací stanoviště na přilehlém rybníku a prořezávali motorovou pilou keře pro lepší přístup k budově, na základnu jsme se vrátili v 5:00. K druhému požáru na stejné místo, pouze jiná budova, jsme vyjeli s oběma cisternami 12.7.2022 ve 22:15. Jednalo se o náročný zásah, obě družstva po příjezdu bránili požáru v šíření a následně ho likvidovala za pomoci čtyřech vodních proudů. Od tohoto požáru jsme se vrátili ve 2:58. 26.10.2022 v 15:39 byla jednotka vyslána na požár hangáru po pádu letadla do obce Doubravčice. Na místě jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na místo události, poskytla plovoucí čerpadlo pro doplňování cisteren z rybníka a později osvětlovala místo události. Zpět na základnu jsme se vrátili ve 20:25.

Tolik asi z naší represe a nyní pár řádků z prevence.

Loňský výcvik a školení jednotky se řídil podle ročního plánu pravidelné odborné přípravy vypracovaného dle směrnic GŘ HZS pro výcvik jednotek PO. Dále se jednotka zúčastnila krajské soutěže ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Bylo to naše poprvé na takovéto soutěži, kdy jsme hlavně chtěli vyzkoušet naše znalosti a dovednosti pod kontrolou odborných rozhodčích. V silné konkurenci převážně zkušených družstev jsme se umístili na 11. místě. Děkuji všem členům soutěžního družstva za reprezentaci naší jednotky.

18.12.2022 proběhlo školení jednotky v první pomoci, zaměřené převážně na zranění vzniklá při dopravních nehodách.

Každoročně se, mj., díky velké vstřícnosti vedení města zkvalitňuje jak technika, tak výzbroj a výstroj naší jednotky. Nyní k veliké radosti nás všech ještě navíc probíhá rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice. Budeme tak mít novou garáž, školící místnost, šatny, umývárnu a věž na sušení hadic. Dokončení stavby by mělo proběhnout v září letošního roku. Nyní jednotka využívá prostory pro nás upravenév areálu Technických služeb Úvaly. Jako příklad z nově pořízených věcných prostředků bych rád uvedl termokameru, která je velkým pomocníkem při vyhledávání osob v zakouřených prostorech a také pro vyhledávání skrytých ohnisek. Dále jsme pořídili nové svítilny jako náhradu za dosluhující 12 let staré.

Závěrem bych chtěl poděkovat celému vedení města za dosavadní vstřícnost a podporu, kterou zajišťují potřeby naší jednotky.

Poděkování patří i všem členům, kteří tráví na údržbě naší techniky mnoho hodin a udržují jí tak v bezvadném stavu. Největší dík ovšem patří všem hasičům, kteří se na úkor svého volného času obětují a v kteroukoliv roční, denní i noční dobu neváhají pomoci ostatním lidem v nouzi.

Vám i všem ostatním přeji do nového roku 2023 hodně štěstí, úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!