2014

Dopravní nehoda, Úvaly , křižovatka I/12- Škvorecká

23.11.2014 00:00
Provedeno protipožární opatření.

Požár nízké budovy - neohlášené pálení., Úvaly, 5. května

03.11.2014 21:07
Ve spolupráci s HZS Český Brod a SDH Škvorec provedena prohlídka objektu a okolí pro možná další ložiska požáru.

Dopravní nehoda nákladní automobil a autobus., Klánovická 1000

17.10.2014 21:08
Provedeno řízení dopravy a úklid komunikace.

Únik ropných látek na vozovku, Úvaly, Jeronýmova 1623 38 Provedeno zasypání sorbentem a likvidace odpadu

16.10.2014 21:09
Provedeno zasypání sorbentem a likvidace odpadu

Čerpání vody ze zaplavených prostor, Úvaly, Glucksmannova 1090

14.09.2014 21:10
Provedeno odčerpání vody ze zatopené kotelny po přívalovém dešti.

Požár osobního automobilu, Silnice I/12, Rostoklaty

09.09.2014 00:00
Došlo ke střetu automobilu s divokým prasetem, ve spolupráci s HZS Český Brod provedeno protipožární zajištění automobilu.