Náš tým

Miroslav Šindelář

starosta SDH

zástupce velitele, velitel družstva, strojník, zdravotník, hasič

 

Petr Rytina st.

velitel SDH

velitel družstva, strojník,hasič

Telefon: 603 851 744

 

Martin Tyl

    velitel družstva, strojník, hasič

Jiří Ryneš

strojník, zdravotník, hasič

Jozef Babocký

vedoucí strojník, hasič  

Radek Šindelář

    velitel družstva, hasič

Petr Rytina ml.

velitel družstva, hasič

František Ernest

strojník, hasič

Pavel Polák

strojník, hasič

Robert Brajer

technik, hasič

Milan Bednář

hasič, kronikář

Pavel Novák

velitel družstva, strojník, hasič

Zdenka Šindelářová

zdravotník, hasič

Václava Klímová

zdravotník, hasič

Eva Mašatová

zdravotník, hasič