Miroslav Šindelář

Miroslav Šindelář

velitel družstva, strojník, zdravotník, hasič