Miroslav Šindelář

Miroslav Šindelář

starosta SDH

zástupce velitele, velitel družstva, strojník, zdravotník, hasič