Pavel Novák

Pavel Novák

velitel družstva, strojník, hasič