17. Října Dopravní nehoda nákladní automobil a autobus., Klánovická 1000

Provedeno řízení dopravy a úklid komunikace.