16. Října Únik ropných látek na vozovku, Úvaly, Jeronýmova 1623

Provedeno zasypání sorbentem a likvidace odpadu.