ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

14.09.2021 02:27

Popis: Osoba po kolapsu, použití AED

Jednotka vyjela s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+5 na pomoc s použitím AED do Úval.