Únik provozních kapalin Úvaly silnice I/12 odstavná parkovací plocha

27.07.2015 13:16

Únik provozních kapalin po DN - provedeno ošetření sorbentem.