TECHNICKÁ POMOC

14.07.2021 02:12

Popis: Strom opřený o sloup VN, ČEZ na místě, žádají pomoc, u rozhledny na Vinici

Jednotka vyjela s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+5 a VEA JEEP Cherokee v počtu 1+1 na technickou pomoc, odstranění stromu, vyvráceného vlivem silného větru, který se opírá  o vedení vysokého napětí. Jednotka strom z vedení odstranila za pomoci řetězové pily.