TECHNICKÁ POMOC

18.02.2022 07:38

Jednotka vyjela s vozidlem CAS 20 TATRA TERRNO  na dva zaklíněné stromy hrozící pádem do silnice.