POŽÁR

05.05.2021 18:14

Popis: Znovuzapálení stohu

Jednotka vyjela s vozem CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 na požár kupy slámy do obce Škvorec.