POŽÁR

12.03.2022 15:27

Jednotka vyjela s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+3 na požár porostu opět po neuhlídaném pálení do ulice U Obory v Úvalech.