POŽÁR

11.03.2022 12:44

Jednotka vyjela s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+3 na požár porostu do Úval k rybníku Kalák.