POŽÁR

28.02.2022 15:57

Jednotka vyjela s CAS 20 TATRA TERRNO v počtu 1+4 na požár sena do Úval, ulice Dalmatská.