POŽÁR

06.02.2022 23:38

Jednotka vyjela s TATRA TERRNO v počtu 1+5 na požár pole do obce Škvorce.