POŽÁR

25.09.2021 19:29

Popis: doutná strom

Jednotka vyjela s CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 na požár do Srbské ulice v Úvalech. Po příjezdu zjištěn doutnající strom uvnitř kmene.