POŽÁR

19.09.2021 18:18

Popis: Kouř z kontejneru na sklo

Jednotka vyjela s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+5 na požár kontejneru do Riegrovy ulice v Úvalech. Po příjezdu zjištěny vyhozené chemikálie v kontejneru na tříděný odpad.