POŽÁR

01.01.2021 02:02

Popis: U mostu, blízko nádraží hoří plastový kontejner, v blízkosti jsou další kontejnery.

Jednotka byla vyslána s vozem CAS 20 Terno do Úval na požár kontejneru.