Požár Úvaly Na vinici

27.07.2015 20:00

Požár travního porostu a hrabanky z neuhašeného ohniště. Provedeno uhašení ohniště.