Hasítka

22.11.2014 00:21

Přidejte se k nám! V rámci kroužku mladých hasičů hledáme nové posily k již úspěšnému týmu. Pokud máte zájem zapojit své dítě, či osobně sebe do činnosti mladých hasičů, na této stránce Vám obrazek přinášíme potřebné informace. Více informací samozřejmě získáte, když nás kontaktujete i pro Vás však bude jednodušší osobně nás navštívit. Schůzky se konají každý pátek mimo svátků a prázdnin od 16 do 18 hod.

Aktivní členství v kroužku mladých hasičů pro děti do 14 let obnáší převážně přípravu na hru Plamen. Posláním hry je rozvíjet dětské obrazek znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o požární ochranu. Jedná se o soutěž požárnické všestrannosti, která je rozdělena sezónně (jarní a podzimní část), podle věkové náročnosti (mladší, starší) a pro starší dle postupové úrovně (okres, kraj, republika).
V podzimním kole se koná Závod požárnické všestrannosti. 5 členů družstva musí absolvovat několikakilometrovou trať s různými stanovišti, např.: střelba ze vzduchovky, požární ochrana, uzlování a zdravověda. Jarní okresní kolo obsahuje 5 disciplín: klasický požární útok, požární útok CTIF, devíti-úseková štafeta CTIF, čtyř-úseková štafeta, štafeta požárních dvojic. Doplněním pro jednotlivce je ještě překážkový běh na 60 metrů.
V případě prvenství postupují starší do krajského kola, respektive i dále.

CTIF (Comité Technique International de Prévention et d´Extinction du Feu) - Mezinárodní technický komitét pro prevenci a hašení požárů.

Dorost, tj. mládež od 14 do 18 let, se řídí pravidly dle Směrnic pro činnost dorostu. Disciplíny jsou náročnější úměrně fyzické vyspělosti jednotlivce ve zmíněném věku. Soutěží se v náročnější formě závodu požární všestrannosti, v jarním kole pak dále v požárním útoku, čtyř-úsekové štafetě a překážkovém běhu na 100 metrů.

Veškeré informace o soutěžích se dozvíte z jejich pravidel, které jsou k dispozici v sekci soutěží.

Příprava (trenink) na soutěž není jedinou činností, konají se i různé soustředění, výlety a exkurze. V případě blížící se podobné akce včas informujeme rodiče. Členský příspěvek je vzhledem k záběru činnosti zanedbatelný, činí 50 Kč na rok, dále si účtujeme 10 Kč jako poplatek za zhotovení průkazu. Mladý hasič navíc nepotřebuje žádné vlastní speciální vybavení, vše je zajištěno v hasičské zbrojnici.
Již tradičně se koná každým rokem dětský tábor v délce devíti dnů na přelomu července a srpna.