DOPRAVNÍ NEHODA

06.09.2021 17:40

Popis: DN 1x OA, se zraněním, vyproštění

Jednotka vyjela s CAS 20 Tatra Terrno v počtu 1+5 na dopravní nehodu do Úval.